สำหรับเรื่องของผิวหน้านั้น เราต้องยอมว่าทุกคนต่างก็อยาก […]